Dinamična Yoga

Trajanje časa: 30 minuta

Dinamična yoga je program vežbanja gde su određeni položaji (Asane) povezani u jednu sekvencu, sa kratkim pauzama između položaja od jednog udaha i izdaha (ne zadržava se u položajima). Tempo časa je intezivniji od uobičajnog Online Yoga programa (60 min. program) pa samim tim traje 30 min, položaji nisu zahtevni ali dinamika časa ovom programu daje na intezitetu. Izvođenje položaja će biti detaljno opisivano. Pokreti su jednostavni za zapamtiti i redovnim vežbanjem biće dovoljno samo da slušate čas, bez potrebe da ih gledate.

 

Vaš instruktor - Saša Lukić

Dinamična Yoga

Saša vas vodi kroz intenzivnjii program. Predani instruktor omogućava vam obogaćivanje iskustva Yoge, praćenje predavanja okruženo pozitivnom energijom i poboljšavanje vašeg stanja kroz niz vežbi posebno dizajniranih za poboljšanje zdravlja vašeg tela

SERTIFIKATI:

  • Vidya Yoga škola Yoge Dragana Lončara
  • Savez za rekreaciju i fitnes, 2018 – Profi licenca 00237
  • Uvjerenje o završenom stručnom osposobljavanju III stupnja u oblasti sporta, broj: 656 1/2016

Registrujte nalog