OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Sadržaj Internet stranice rs.nolyoga.com i svih njenih varijanti  je vlasništvo preduzeća Nolbiz LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA.

Nolbiz LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA zadržava pravo izmene opštih uslova na Internet stranici rs.nolyoga.com bilo kada i bez prethodnog obaveštenja. Sve promene opštih uslova su za korisnike obavezujuće.

Ovi Uslovi korišćenja („Ugovor između Nolbiz LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA. koji je vlasnik veb sajta za online jogu koja se nalazi na domenu www.rs.nolyoga.com i svih korisnika veb sajta koja se nalazi na domenu www.rs.nolyoga.com“) primenjuju se na: sve proizvode, usluge i veb lokacije koje nudi Nolbiz LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA. i njegov sajt www.rs.nolyoga.com. Dakle ovi opšti uslovi su ugovor između vas i Nolbiz LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA. koji je vlasnik veb sajta za online jogu koja se nalazi na domenu www.rs.nolyoga.com.

Ova usluga nije namenjena osobama mlađim od osamnaest (18) godina.

1. Prihvatanje opštih uslova korišćenja

Ovaj Ugovor postavlja pravno obavezujuće uslove za vaše korišćenje usluge na veb sajtu www.rs.nolyoga.com. Prihvatanjem opštih uslova, slažete se da ćete biti obavezani ovim Ugovorom, bilo da ste „Posetilac“ (što znači da jednostavno pretražujete veb sajt www.rs.nolyoga.com) ili ste „član“ (što znači da ste se registrovali na veb sajtu kao korisnik). Ako ne prihvatate uslove ovog Ugovora, trebalo bi da napustite veb sajt. Postavićemo obaveštenje na veb sajtu u slučaju bilo kakvih materijalnih promena ovog ugovora. Takve promene, bilo u obliku izmena, dopuna ili brisanja, stupaju na snagu kada su navedene u relevantnom obaveštenju ili, ako je promena nebitna, odmah po pojavljivanju na veb sajtu. Vaše dalje korišćenje veb sajta nakon našeg objavljivanja bilo kakvih izmena ovog Ugovora znači da prihvatate te promene.

2. Ograničenje odgovornosti

Nolbiz LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA ne preuzima odgovornost za moguće posledice prilikom upotrebe Internet stranice rs.nolyoga.com i njenog sadržaja.

Nolbiz LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA zadržava pravo izmene sadržaja na Internet stranici bez prethodnog obaveštenja i ne preuzima odgovornost od mogućih posledica tih promena. Nolbiz LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA će nastojati prikazati najtačnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici rs.nolyoga.com.

Fizičke vežbe, u svim svojim oblicima i sa ili bez upotrebe opreme kao što su blokovi, kaiševi ili bilo koja druga oprema koju može predložiti instruktor u video časovima na veb sajtu www.rs.nolyoga.com je fizička aktivnost. Shodno tome, preporučujemo vam da potražite savet lekara pre nego što počnete sa vežbanje uz bilo koji program i video čas ili korišćenjem bilo koje predložene opreme, prikazane u bilo kom od video časova na veb sajtu. Nolbiz LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA. nije medicinska organizacija i njeni instruktori ne mogu vam dati medicinske savete ili dijagnoze. Sve sugestije i komentare u vezi sa korišćenjem opreme, poza, poteza i instrukcija nije nužno da obavljate vi i sprovode se po vašem izboru tokom gledanja video časova. Ništa sadržano u video časovima ne treba da se tumači kao bilo koji oblik takvog medicinskog saveta ili dijagnoze.

Prihvatanjem opštih uslova potvrđujete da razumete da fizička vežba uključuje naporno fizičko kretanje i da takva aktivnost nosi rizik od povreda, bilo fizičkih ili mentalnih. Razumete da je vaša odgovornost da procenite svoje fizičke i mentalne sposobnosti za takve aktivnosti. Vaša je odgovornost da obezbedite da učešćem u video časovima na veb sajtu www.rs.nolyoga.com nećete prekoračiti svoja ograničenja tokom obavljanja takve aktivnosti i da ćete izabrati odgovarajući nivo aktivnosti za svoje veštine i sposobnosti, kao i za sva mentalna ili fizička stanja i/ili ograničenja koja imate. Razumete da, s vremena na vreme instruktori mogu da predlože fizička prilagođavanja ili upotrebu opreme i vaša je isključiva odgovornost da utvrdite da li je takvo predloženo prilagođavanje ili oprema odgovarajuća za vaš nivo sposobnosti i fizičko i mentalno stanje. Izričito se odričete i oslobađate bilo kakvog potraživanja u bilo kom trenutku za povredu bilo koje vrste protiv Nolbiz LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA. kao vlasnika veb sajta www.rs.nolyoga.com, ili bilo koje osobe ili entiteta uključenog u Nolbiz LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA.. 

3. Ograničeno pravo upotrebe

Posetioci Internet stranice rs.nolyoga.com sadržaj koriste isključivo u lične i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dela bez dozvole Nolbiz LLC, 30 N Gould St Ste R, Sheridan, WY 82801, USA je zabranjena.

4. Registracija koristnika

Na Internet stranici rs.nolyoga.com možete se jednostavno prijaviti kao registrovani korisnik. Registrovan korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrovani korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati sam odnosno osoba koju je on ovlastio. Svaki korisnik lično odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu rs.nolyoga.com.
Krajnji potrošač na Internet stranici rs.nolyoga.com je isključivo registrovani korisnik , koji uplaćuje za pristup časovima za lične potrebe.
Na Internet stranici rs.nolyoga.com kupac je isključivo fizička osoba.

5. Zaštita privatnosti

Podaci koje korisnik upisuje putem obrazca na stranici rs.nolyoga.com ili na neki drugi način (preko e-maila, i dr.), su poverljivi i štitimo ih u skladu sa zakonskim odredbama. Lični podaci će biti upotrijebljeni samo za namene za koje je korisnik dao svoju saglasnost. Za zaštitu ličnih podataka je odgovoran i sam korisnik, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku.
rs.nolyoga.com za prenos svih ličnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslate sa porudžbenicom.

6. Politika povrata novca

Ukoliko servis koji se prodaje odudara od definisanog u opisu ili postoje tehničke poteškoće pa online snimci ne funkcionišu korisnik ima pravo na povrat novca. Korisnik ima pravo na povrat novca u roku od 14 dana od uplaćene članarine.

7. Način plaćanja

Plaćanje na internet stranici rs.nolyoga.com je moguće izvršiti: platnim karticama – VISA, MasterCard, American Express, koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa Stripe, Inc. i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko Stripe Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.